Gemenskap, erfarenhet och professionalitet

GEP Group är ett kompetenscentrum för gasrelateradeindustriprojekt som med kunskap och förtroende vill skapa kvalité och effektivitet i projekt och produkter.

main-2

GEP Group erbjuder tjänster inom följande områden

  • Projektledning
  • Konstruktion
  • Processervice
  • Utbildning
  • Riskanalys

GEP Group samarbetar med gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri, livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer. Företaget har en samlad gedigen 70-årig yrkeserfarenhet som sträcker sig från flytande kväve till smältande stål.

GEP Group har en målsättning att förse kunden med nödvändig kunskap och stöd för effektiv projektledning och utveckling av processer samt tillgång till rätt utrustning för applikationer.

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se