Vårgårda-Herrljunga Biogas AB först i Sverige med membranteknik för rening av biogas för fordon.

 

VHbiogas bygger just nu en samrötningsanläggning i Vårgårda. Planerad produktion är ca 2 miljoner kubik fordonsgas,

vilker kan jämföras med ca 2 000 000 liter lokalproducerad bensin. Därtill kommer bl. a. miljönyttan av reducerade CO2- utsläpp

och minskad lukt från gödsel som är en bas i processen.

Produktionsstart beräknas till slutet av 2013. Bakom projektet står lantbrukare och andra mindre företagare i närområdet.

Som en del i anläggningen ingår att höja kvaliten på biogasen för att uppnå standardiserad biogas för fordon.

Denna så kallade uppgraderingsutrustningen, levereras av

DMT Enviromental Technology i Nederländerna. DMT ( http://www.dirkse-milieutechniek.com )

som representeras i Sverige av GEP group ( http://www.gepgroup.se )

Lär mer om uppgradering med membranteknik på vhbiogas_ab_forst_i_sverige_med_membranteknik_for_biogas.pdf

Med vänliga hälsningar
Per-Olof Rosén

Projektutvecklare
Vårgårda Herrljunga Biogas

Tel: 0709 461474
e-post: rosen@vhbiogas.se

www.vhbiogas.se

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se