Gep Group

står för Gas Engineering & Product Group.

GEP är ett engineeringföretag och ett kompetenscentrum för gas som täcker in användningsområden inom allt från cryokylning med flytande kväve till smältning av stål. Vår verksamhet är främst varit inriktad på gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri, livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer för fordon.

Tillsammans med våra partners kan vi också dimensionera och bygga kompletta biogasanläggningar.

Ett område som vi just nu arbetar mycket med är LNG-anläggningar och naturgaskonvertering av värmningsugnar.

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se