Projektledning

Vi hjälper till att nå processmål genom att erbjuda professionell projektledning från utvecklingsarbete via upphandling och genomförande till validering.

project-management
Därmed når våra kunder sina mål snabbare, säkrare och billigare. Projektledning för GEP innebär att vi har kontroll på projektfaktorerna funktion, kostnad, tid och säkerhet. Vårt speciella sätt att arbeta med upphandlingar av färdiga delfunktioner och samordna alla leverantörer har visat sig ytterst effektivt när man ska åstadkomma funktionella processlösningar på kort tid, till rimlig och förutsägbar kostnad. Vi strävar också ständigt att effektivisera vårt arbete med nytt, enkelt och flexibelt IT-stöd för att i slutänden ge kunden en bra lösning. Kundnöjdhet och affärsmässighet är nyckelord när vi arbetar med våra kunder.

Vi har PRINCE2-certifierade projektledare och kan arbeta med PRINCE2 metodiken.

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se