Tillsammans med DMT levererar vi kompletta uppgraderinganläggningar av biogas till fordonsgaskvalitet. Både med skrubberteknologi och den nya membrantekniken. Ibland krävs också att rågasen renas från svavel och för detta finns färdiga anläggningar för avsvavlning.

membran_anlaggning.jpg

poundbury_cad-bild.jpg

Produkter:
Uppgradering av rågas  med membranteknik: Carborex® MS.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se