Företaget

Företaget bildades 2003 för att fylla ett marknadsbehov av experter på gassystem samlade i ett företag.
Vårt mål är att förse våra kunder med den kunskap och de nätverk som krävs för att utveckla gasprocesser,
kostnadseffektivt driva gassystemprojekt samt ge dem tillgång till rätt utrustning för sina gasapplikationer.

GEP GROUP är ett kompetenscentrum för gas som täcker in användningsområden från cryokylning med flytande kväve till
smältning av stål. Vår verksamhet har främst varit inriktad på gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri,
livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer för fordon.

Se även vår broschyr: gep_group_broschyr.pdf

Vårt kontor.                          Tankstation för gas

dsc_8695_liten.jpg        tankstation__dispenser.jpg

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se