Välkommen till Gep Group AB

Gemenskap, erfarenhet och professionalitet

Projektledning

Vi hjälper till att nå processmål genom att erbjuda professionell projektledning från utvecklingsarbete via upphandling och genomförande till validering.

Engineering & Konstruktion

Engineering av processystem och konstruktion av rör och anläggningar är en del av vår kärnverksamhet.

Biogas & Tankstationer

Vi kan hjälpa till med hela biogaskedjan. Från produktion, gasrening, avfackling, uppgradering, komprimering för fordonsfyllning eller elproduktion.

shutterstock_782845411

GEP Group är ett kompetenscentrum för gasrelateradeindustriprojekt som med kunskap och förtroende vill skapa kvalité och effektivitet i projekt och produkter.

GEP Group erbjuder tjänster inom följande områden

GEP Group samarbetar med gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri, livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer. Företaget har en samlad gedigen 70-årig yrkeserfarenhet som sträcker sig från flytande kväve till smältande stål.

GEP Group har en målsättning att förse kunden med nödvändig kunskap och stöd för effektiv projektledning och utveckling av processer samt tillgång till rätt utrustning för applikationer.