Biogas & tankstationer

biogas

Vi kan hjälpa till med hela biogaskedjan. Från produktion, gasrening, avfackling, uppgradering, komprimering för fordonsfyllning eller elproduktion.

skaermklipp

Inom biogasområdet för uppgradering och avsvavlning har vi en holländsk samarbetspartner med mycket stor erfarenhet av biogasproduktion. Holland/Tyskland har flest biogasanläggningar i världen och där har utvecklingen kommit längst.

GEP Group kan hjälpa kunder med pilotstudier, utredningar och projekt i rollen som konsulter. Vi kan också leverera turn-key anläggningar för biogasproduktion, tankstationer för fordonsfyllning, uppgradering av biogas och elproduktion med biogas.

För kompressorstation och dispensrar samarbetar vi med bl.a en Italiensk leverantör.

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se