Gasfacklor

Facklor behövs för att kunna släppa ut brännbara gaser på ett säkert sätt, man eldar upp gasen så att det inte blir explosionsrisk. Från deponier eller annan verksamhet som genererar metan suger man upp gasen som förbränns fullständigt i facklan.

Våra facklor är anpassade till nordiskt klimat och uppfyller de nya säkerhetskraven. Biogasanvisningarna, EGN, EN746-2.

På bilden nedan syns en komplett facklingsanläggning (installerad i Nyköping). Till vänster syns själva facklan och i containern finns en booster som suger metan ur deponin, gasreglering, analysutrustning, styrsystem och gaskylare för avfuktning av gasen.

nykoeping-fackla

Print Friendly, PDF & Email

GEP GROUP AB
Industrivägen 23
171 48 Solna
tfn: 070-522 7731
fax: 08-710 03 84
E-post: info(at)@gepgroup.se

 

GEP GROUP AB

E-mail: info@gepgroup.se