Engineering & Konstruktion

shutterstock_344694242

Engineering av processystem och konstruktion av rör och anläggningar är en del av vår kärnverksamhet.

När våra kunder behöver en processlösning vänder de sig till oss. Vi kan ta fram kompletta färdiga system. GEP Group kan leverera allt från flödesdiagram, dimensionering av komponenter och armatur, specificera och handla upp styrsystem, konstruera rör och tryckkärl.

Vi kan t.ex. erbjuda konstruktörer specialiserade på gasapplikationer. Extrema tryck och temperaturer ställer höga krav på konstruktörens kunskap om material och normer, kunskap som finns hos oss. Därmed slipper kunden oroa sig för att oavsiktligt sätta säkerheten på spel. GEP Group dimensionerar och konstruerar rörsystem för gas och vätskor, flödesreglerpaneler, trycktankar, brännardetaljer och andra närliggande system. Vi följer naturligtvis gällande standarder eller normer (exempelvis PED eller gamla tryckärls- och rörledningsnormerna). Ritningar i 2D utförs normalt i AutoCad, för 3D använder vi Inventor eller IronCad.

Vi är vana med att jobba snabbt och med en kundanpassad lösning hela vägen från förprojektering till idrifttagning. Under hela processen har vi fokus på funktion och idrifttagning enligt överenskommen plan