Kryoledningar & vakuumisolerade rör

Kryoledningar, super vakuumisolerade rör (SIVL) och slangar

Det mest effektiva sättet att distribuera flytande gaser (LIN,LOX,LAR,LNG, LHY) är genom vakuumisolerade rör (Super Vacuum Insulated Lines, SIVL).

Dessa rör har ett väldigt lågt värmegenomsläpp och är mycket lämpliga för cryogena gaser med temperaturer ned till -200 ºC. Dessutom har dessa rör inbyggda bälgar som tar upp längdförändringar i rörmaterialet när det kyls ned.

Vakuumisolerade rör finns i inner-dimesioner från DN10 till DN150. Rören kan levereras i sektioner med speciella snabbkopplingar som snabbt kan monteras av en vanlig rörinstallatör eller som färdiga sektioner som svetsas ihop, med vakuumpumpning efter installation.

Speciella dimensioner kan beställas efter överenskommelse. Alla rör uppfyller PED (European Pressure Directive). För flexibilitet finns också vakuumisolerade slangar som kan tillverkas till önskade längder.

För att designa ett effektivt distributionssystem för kryogena gaser behöver man ibland också fasseparatorer som också finns i vårt program.

GEP Group kan leverera en helhetslösning med design, installation och idrifttagning eller enbart rörsektioner och ventiler.