Om företaget

Företaget bildades 2003 för att fylla ett marknadsbehov av experter på gassystem samlade i ett företag.
Vårt mål är att förse våra kunder med den kunskap och de nätverk som krävs för att utveckla gasprocesser,
kostnadseffektivt driva gassystemprojekt samt ge dem tillgång till rätt utrustning för sina gasapplikationer.

GEP GROUP är ett kompetenscentrum för gas som täcker in användningsområden från cryokylning med flytande kväve till
smältning av stål. Vår verksamhet har främst varit inriktad på gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri,
livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer för fordon.

Bakgrund

Företaget bildades 2003 för att fylla ett marknadsbehov av experter på gassystem samlade i ett företag.
Vårt mål är att förse våra kunder med den kunskap och de nätverk som krävs för att utveckla gasprocesser,
kostnadseffektivt driva gassystemprojekt samt ge dem tillgång till rätt utrustning för sina gasapplikationer.

Gep Group

står för Gas Engineering & Product Group.

GEP är ett engineeringföretag och ett kompetenscentrum för gas som täcker in användningsområden inom allt från cryokylning med flytande kväve till smältning av stål. Vår verksamhet är främst varit inriktad på gasleverantörer, energibolag, metallurgisk industri, livsmedelsföretag, läkemedelsindustri, kommuner och gasdistributörer för fordon.

Tillsammans med våra partners kan vi också dimensionera och bygga kompletta biogasanläggningar.

Ett område som vi just nu arbetar mycket med är LNG-anläggningar och naturgaskonvertering av värmningsugnar.

shutterstock_647070460