Gasuppgradering & Avsvavling

Tillsammans med DMT levererar vi kompletta uppgraderinganläggningar av biogas till fordonsgaskvalitet. Både med skrubberteknologi och den nya membrantekniken. Ibland krävs också att rågasen renas från svavel och för detta finns färdiga anläggningar för avsvavlning.

Produkter:
Uppgradering av rågas  med membranteknik: Carborex® MS.