Tjänster

GEP Group kan erbjuda en rad tjänster åt företag som arbetar med industriella processer. Vi är experter på gassystem men vi har genomfört flera andra industriella projekt som t.ex. ugns-och förbränningsprojekt, pannombyggnader, livsmedelsprojekt.

Nytt är att vi också kan erbjuder växthusgasinventeringar för olika verksamheter samt information om  olika aspekter på CO2 utsläpp och växhuseffekten. 

Vår personal har lång erfarenhet av applikationer som:

  • Förbränning och värmebehandling
  • LNG-anläggningar och natugaskonvertering
  • Biogasuppgradering
  • Livsmedelskonservering
  • Svavelraning av gas
  • Svets och lab.installationer
  • Vattenbehandling